Utställning med Sara Granér, Av ord är du kommen

Sara Granér (f. 1980) är satiriker, konstnär och poet känd för sina ofta groteska djurgestalter med samhällskritiska budskap. Hon debuterade 2008 med Det

är bara lite AIDS. Hon har medverkat i utställningar i Rom och Tokyo och haft separatutställningar på bland annat Kulturhuset i Stockholm och Dunkers Kulturhus