Cahmandagarna 21-22 augusti i Lövstabruks kyrka

Cahmandagarna 21-22 augusti i Lövstabruks kyrka

Cahmandagarna 21-22 augusti i Lövstabruks kyrka

Cahmandagarna firar 40 år – det ska vi fira

Lördagen den 21 augusti

Tid: Kl 15.00

Fanfar i tiden, tillägnad H.M. Konungen

av och med Ulf Johansson Werre på trombon.

Festkonsert

Festkonsert med allmusikverket

Magi och Verklighet i Leufsta Bruk under 300 år

Ett 90 minuter långt verk av Ulf Johansson Werre

under medverkan av kör, orgel, spelmän, jazztrio och recitatör

Speltid 90 min, paus med möjlighet till förfriskningar på Wärdshuset.

Pris: Medlem SEK 220, övriga SEK 270..

Barn under 12 år gratis.

Smedskvarteret kommer att reserveras för föreningens medlemmar. Biljetter via Boka Uppland, www.bokauppland.com, på Turistbyrån, 0294-310 70, info@leufsta.se, eller i kyrkan 1 timme före konserten. Betalning via Swish eller kontant. Onumrerade platser.

Denna konsert kommer att tillägnas Direktör Anders Wall med anledning av hans nyligen timade jämna födelsedag, men framför allt som tack för allt vänligt intresse, stöd och uppmuntran föreningen fått genom Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Utan dessa bidrag hade föreningen svårligen kunnat ge ut t ex serien The Musical Treasures of Leufsta Bruk.

Tid: Kl 11.00 – 13.00

På förmiddagen visas utställningen Familjen De Geers musikintressen.

Wärdshuset erbjuder speciallunch för föreningens medlemmar.

Se vidare föreningens hemsida från slutet av juni.

Söndagen den 22 augusti

Kl 11.00 Gudstjänst i Lövstabruks kyrka

Vi gläder oss över att den gamla traditionen med gudstjänst på Cahmansöndagen återinförs.

Kl 12.00 – 14.00 Utställningen Familjen De Geers musikintressen visas Wärdshuset erbjuder speciallunch för föreningens medlemmar.

Kl 15.00

Orgelkonsert i Kyrkan med organist Mathias Kjellgren

Vi kommer att kunna se Mathias och följa orgelspelet på en bildskärm framme i kyrkan.

Pris: Medlem SEK 160, övriga SEK 190.

Barn under 12 år gratis.

Biljetter via Boka Uppland, www.bokauppland.com, på Turistbyrån, 0294-310 70, info@leufsta.se, eller i kyrkan 1 timme före konserten. Betalning via Swish eller kontant. Onumrerade platser. Under Cahmandagarna kommer flera paket med konserter, måltider och övernattning att erbjudas.

Se vidare föreningens hemsida från slutet av juni.