Trollsjön i Tierp

Bada, hoppa eller dyk i Trollsjöns klara vatten!

Trollsjön i Tierp

Hitta hit

Kristallklart vatten

Trollsjön i Tierp är ursprungligen en bergtäkt som bröts fram i samband med E4:ans nya sträckning. Det unika med sjön är att bergtäkten redan från början planerades och utformades för att bli en badsjö efter att brytningsarbetet var slut.

Vattendjupet i den konstgjorda sjön är ca 26 meter, och den är idag populär bland dykare för sitt klara vatten. Vid sjön finns grönområden och parkeringsytor. En stege och ledstång har monterats utefter bergväggen för att de som hoppar i vattnet från klipporna ska kunna ta sig upp igen. Det finns även tre badflottar i sjön för lek och solande, samt en båt om det skull hända något.

Varning!

Den som vistas i området måste vara försiktig när man närmar sig branterna. Säkrast är man bakom staket eller på fast berg. Man bör också tänka på att människor högre upp kan få stenar eller annat att trilla ner på den som är under. Det är heller inte säkert att klättra upp för klippväggarna, eftersom vissa partier är försvagade av sprängningsarbetet och kan lossna.

Var försiktig om du promenerar runt sjön och dyk inte ner i sjön från branterna!