18. Laxfiskets historia

Laxen har en alldeles särskild stor plats i Älvkarlebys historia

18. Laxfiskets historia

Foto: Joel Ericson