Laxön rundvandring

Gör en rundvandring på Laxön och lyssna till historiska händelser

Laxön rundvandring

Ljudfilerna fungerar endast i appen.

Starta appen och stoppa i hörlurarna.

Klicka på de olika kapitlen och lyssna till berättarrösterna som ger liv åt Laxöns historia.

Följ kartan så upplever du allt på rätt plats. Ljudfilerna är uppdelade i olika kapitel och är numrerade . Övriga siffror på kartan utmärker byggnader som omnämns i berättelserna.

Du kan också hämta en papperskarta hos någon av företagarna på Laxön.

Ljudfiler

Kartpunkter

1, Turisthotellet

2, Bifrostbron

3, Vakthyddan

4, Officersmässen

5, Underofficersmässen

6, Officersvillan

7, Manskapsbarack

8, Underbefälsmäss

9, Uppställningsplats

10, Tälthyddan

11, Manskapsmässen

12, Köksbyggnad

13, Sjukstuga

14, Stall

15, Manskapsbarack

16, Sydkap

17, Stora Hallen

18, Laxfiskets historia

19, Laxtrappan

20, Kraftverksdammarna

21, Carl XIII:s bro