Laxön rundvandring

Gör en rundvandring på Laxön och lyssna till historiska händelser

Laxön rundvandring

Ljudfilerna fungerar endast i appen.
Starta appen och stoppa i hörlurarna.
Klicka på de olika kapitlen och lyssna till berättarrösterna som ger liv åt Laxöns historia.

Följ kartan så upplever du allt på rätt plats. Ljudfilerna är uppdelade i olika kapitel och är numrerade . Övriga siffror på kartan utmärker byggnader som omnämns i berättelserna.

Du kan också hämta en papperskarta hos någon av företagarna på Laxön.

Ljudfiler

Kartpunkter

1, Turisthotellet
2, Bifrostbron
3, Vakthyddan
4, Officersmässen
5, Underofficersmässen
6, Officersvillan
7, Manskapsbarack
8, Underbefälsmäss
9, Uppställningsplats
10, Tälthyddan
11, Manskapsmässen
12, Köksbyggnad
13, Sjukstuga
14, Stall
15, Manskapsbarack
16, Sydkap
17, Stora Hallen
18, Laxfiskets historia
19, Laxtrappan
20, Kraftverksdammarna
21, Carl XIII:s bro