Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen är en ideell förening som arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola.

Upplandsstiftelsen

Med naturen som utgångspunkt

Vi hjälper dig att hitta ut!

Här hittar du Upplandsstiftelsen naturområden och alla länets smultronställen. Vi tipsar gärna om friluftsliv och roliga saker att göra tillsammans.

Vi förvaltar närmare 10 700 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campinganläggningar. Vi förvaltar 47 naturområden, varav 26 är naturreservat och ett är kulturreservat. Utöver dessa områden arrenderar vi mark eller har skrivit skötselavtal för områden som vi också sköter för att utveckla biologiska värden och anläggningar för friluftsliv. Vi gör stora satsningar på vården av kulturlandskapet.

Hitta hit